Tỷ giá
Mã NT Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
USD23160 23160 23280
EUR25476.8 25553.46 26320.89
GBP28664.34 28866.4 29123.33
HKD2923.29 2943.9 2987.98
Hỗ trợ trực tuyến