Tỷ giá
Mã NT Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
USD23155 23155 23245
EUR26272.59 26351.64 27009.89
GBP29499.72 29707.67 29972.11
HKD2915.49 2936.04 2980
Hỗ trợ trực tuyến