Tỷ giá
Mã NT Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
USD23,390.00 23,420.00 23,600.00
EUR24,882.22 25,133.56 26,150.93
GBP28,388.37 28,675.12 29,573.62
HKD2,955.85 2,985.71 3,079.27
Hỗ trợ trực tuyến