Đang cập nhật thông tin !
Tỷ giá
Mã NT Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
USD23,145.00 23,175.00 23,315.00
EUR24,573.94 24,822.16 25,696.74
GBP29,506.74 29,804.79 30,130.25
HKD2,933.30 2,962.93 3,007.29
Hỗ trợ trực tuyến