Đang cập nhật thông tin !
Tỷ giá
Mã NT Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
USD23,070.00 23,100.00 23,280.00
EUR26,351.72 26,617.90 27,695.68
GBP28,858.50 29,150.00 30,063.73
HKD2,917.22 2,946.69 3,039.06
Hỗ trợ trực tuyến