Tỷ giá
Mã NT Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
USD23180 23180 23250
EUR26959.02 27040.14 27292.56
GBP30112.81 30325.09 30608.18
HKD2916.47 2937.03 2982.29
Hỗ trợ trực tuyến