Đang cập nhật thông tin !
Tỷ giá
Mã NT Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
USD23155 23155 23255
EUR26133.14 26211.78 26866.53
GBP30364.05 30578.1 30850.28
HKD2913.73 2934.27 2978.21
Hỗ trợ trực tuyến