Tỷ giá
Mã NT Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
USD23,150.00 23,180.00 23,320.00
EUR24,663.50 24,912.63 25,790.39
GBP29,639.00 29,938.38 30,265.30
HKD2,931.97 2,961.59 3,005.92
Hỗ trợ trực tuyến