Tỷ giá
Mã NT Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
USD23,140.00 23,170.00 23,310.00
EUR24,658.20 24,907.27 25,784.85
GBP29,628.05 29,927.32 30,254.12
HKD2,930.74 2,960.34 3,004.66
Hỗ trợ trực tuyến