Tỷ giá
Mã NT Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
USD22725 22725 22795
EUR27710.15 27793.53 28041.4
GBP31338.54 31559.46 31840.91
HKD2860.13 2880.29 2923.47
Hỗ trợ trực tuyến