Tỷ giá
Mã NT Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
USD23,370.00 23,400.00 23,580.00
EUR24,879.36 25,130.67 26,147.94
GBP28,405.43 28,692.35 29,591.41
HKD2,953.99 2,983.83 3,077.32
Hỗ trợ trực tuyến