Khu phố Chuyên Gia Hoàng Hữu Nam Q.9
Hạ tầng đang triển khai - cập nhật ngày 23/11/2015Hạ tầng cập nhật ngày 25/11/2015

Hạ tầng cập nhật ngày 26/11/2015Hạ tầng cập nhật ngày 01/012/2015