Tỷ giá
Mã NT Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán
USD23300 23300 23390
EUR26658.08 26738.29 26976.15
GBP30140.67 30353.14 30623.16
HKD2935.28 2955.97 3000.21
Hỗ trợ trực tuyến